Terug naar overzicht

Kaart van CuraƧao, 1715

  • Vervaardiger(s) :
    Gerard van Keulen
  • Jaartal :
    1715

  • Nieuwe afteekening van het eyland Curacao vertoonende alle desselfs geleegentheeden : mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam int grood, als ook hoe sig dit eyland uyt der zee vertoont. Amsterdam, 1715.

    Op deze kaat wordt het eiland Curaçao weergegeven. Bovendien geeft deze kaart een vergrote weergave van de Sint Annabaai met Fort Amsterdam.

Kies uw materiaalsoort
Formaat: 32 x 27 cm 43 x 36 cm 64 x 55 cm
(origineel)
129 x 110 cm
Prijs:
De kleurenweergave van uw beeldscherm is afhankelijk van uw eigen beeldscherm instellingen en van het omgevingslicht. Hierdoor kan de geleverde print afwijken van de print zoals getoond op uw scherm.

© 2019 Bijzondere collecties